Ubezpieczenie domu czy mieszkania zapewnia kompleksową ochronę nieruchomości oraz jej wyposażenia od szeregu zdarzeń losowych, w tym również od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Atuty ubezpieczenia :
optymalne sumy ubezpieczenia mienia,
ubezpieczenie jest dedykowane zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i najemców,
szeroki zakres ochrony na wypadek zdarzeń losowych, a dla ruchomości domowych i stałych elementów obejmujący również kradzież z włamaniem i rabunek,
możliwość ubezpieczenia mienia od dewastacji i przepięcia,
ubezpieczenie OC związanej z użytkowaniem nieruchomości z wysokimi sumami gwarancyjnymi – 50 tys. zł, 100 tys. zł lub 150 tys. zł,
możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową garażu,
w razie szkody zakwaterowanie zastępcze bez dodatkowych dopłat,
zwrot kosztów uprzątnięcia mienia po szkodzie, naprawy uszkodzonych w wyniku włamania zabezpieczeń mienia, a także kosztów poszukiwania przyczyny szkody,
możliwość ubezpieczenia nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

dom2Siedziba: 41-400 MYSŁOWICE
ul. Starokościelna 4
Tel. 501 501 867
Tel. (032) 764 33 08

Filia: 41-100 SIEMIANOWICE Śl.
ul. Sobieskiego 43
tel/fax: (0-32) 765 89 59

Filia: 40-730 KATOWICE-Ligota.
ul. Panewnicka 40
tel/fax: (0-32) 354 33 59