Firma

Ubezpieczenie dla firm zapewnia wszechstronną ochronę majątku oraz pozwala na elastyczne dostosowanie zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń związanych z prowadzeniem danej działalności.

W naszej ofercie posiadamy wiele rozwiązań, które zabezpieczą majątek firmy. Rozwiązania, które przygotowujemy są różne
w zależności od branży.

Nasza propozycja skierowana jest do dużych korporacji, małych i średnich firm oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Ubezpieczenie dla firm chroni przed następstwami:

 • Pożaru i innych zdarzeń losowych;
 • Kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • Odpowiedzialności cywilnej (deliktowej oraz kontraktowej);
 • Wandalizmu ( w tym graffiti);
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto proponujemy ubezpieczenia:

 • Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
 • Wartości pieniężnych od wszystkich ryzyk w lokalu i w transporcie;
 • Szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia;
 • Assistance;
 • Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu;
 • Ubezpieczenia maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk.

Szeroki wybór ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej:

 • OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym;
 • OC obowiązkowe i dobrowolne dla grup zawodowych:
 • OC lekarzy;

Gwarantujemy propozycję dostosowaną do oczekiwań naszych klientów oraz korzystny system zniżek.


Tutaj kupisz gwarancje ubezpieczeniowe
Posiadamy szeroką i bardzo konkurencyjną ofertę w dziedzinie gwarancji ubezpieczeniowych.
Propozycja ta jest skierowana przede wszystkim do firm budowlanych i wykonawczych, które w procesie budowlanym zobowiązane są do składania wadium lub innego rodzaju zabezpieczeń. Za naszym pośrednictwem możecie Pastwo uzyskać następuąjce gwarancje:

– Gwarancje wadialne
– Gwarancje należytego wykonania kontraktu
– Gwarancja usunięcia wad i usterek
– Gwarancje zwrotu zaliczki
– Gwarancje zwrotu kwot zatrzymanych
– Gwarancje zapłaty

Gwarancje udzielane są na podstawie analizy finansowej podmiotu ubiegającego się o nie. Maksymalny okres trwania gwarancji – 5 lat

Można uzyskać gwarancje, które zostaną złożone w zamian za zablokowane środki finansowe już po zakończeniu kontraktu. Pozwoli to uzyskać lepszą płynność gotówkową firmy. Gwarancje wystawiane są w formie jednostkowej, lub na podstawie umowy generalnej, która znaczenie upraszcza i przyspiesza procedurę.

Wiemy, że dla Klienta cena jest ważnym czynnikiem wpływającym na wybór. Staramy się za każdym razem, tam gdzie to możliwe, tak negocjować, aby Klientowi dostarczyć dopracowane cenowo oferty. Skuteczność naszych działań wynika przede wszystkim z wielkiego nacisku na konkurencyjność pomiędzy poszczególnymi firmami ubezpieczeniowymi oraz umiejętne wykorzystanie efektu skali i kompleksowości ofert.

To nic nie kosztuje, wystarczy, że skontaktujesz się z nami za pomocą  formularza, a resztą zajmie się nasz zespół. Zapraszamy


firmaSiedziba: 41-400 MYSŁOWICE
ul. Starokościelna 4
Tel. 501 501 867
Tel. (032) 764 33 08

Filia: 41-100 SIEMIANOWICE Śl.
ul. Sobieskiego 43
tel/fax: (0-32) 765 89 59

Filia: 40-730 KATOWICE-Ligota.
ul. Panewnicka 40
tel/fax: (0-32) 354 33 59