Chronimy Twoje dane

Kto przetwarza Twoje dane przekazane w formularzu www
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PW Modex Małgorzata Wojciechowska z siedzibą w Mysłowicach ul.Starokościelna 4

Kto jest administratorem Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie wyłącznie PW Modex Małgorzata Wojciechowska z siedzibą w Mysłowicach ul.Starokościelna 4

Czy możemy udostępnić Twoje dane
Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. zakładom ubezpieczeń.
Ponadto Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, agentom ubezpieczeniowym, osobom wykonującym czynności agencyjne, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

W jakim celu Twoje dane będą przetwarzane i na jakiej podstawie
Podanie przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu:
• realizacji zamówionej usługi – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie wyraźna zgoda
• analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk
Jeżeli Twoje zgłoszenie dotyczy szkody i roszczenia, to Twoje dane będą przetwarzane także w celu:
• wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
• przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora
• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

Jakie prawa Ci przysługują
Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
• przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw
W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z PW Modex Małgorzata Wojciechowska z siedzibą w Mysłowicach ul.Starokościelna 4 telefonicznie na numer 32 764 33 08 lub drogą elektroniczną wojciechowska@modex.pl
Siedziba: 41-400 MYSŁOWICE
ul. Starokościelna 4
Tel. 501 501 867
Tel. (032) 764 33 08

Filia: 41-100 SIEMIANOWICE Śl.
ul. Sobieskiego 43
tel/fax: (0-32) 765 89 59

Filia: 40-730 KATOWICE-Ligota.
ul. Panewnicka 40
tel/fax: (0-32) 354 33 59