Komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC / AC / NNW / Assistance

Ubezpieczenie komunikacyjne należy do segmentu ubezpieczeń majątkowych :

  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC)
  • dobrowolne ubezpieczenia takie jak Autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), ubezpieczenie Assistance komunikacyjne, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.
  • OC graniczne dla cudzoziemców
  • Zielona Karta

Zapraszamy do jednego z naszych oddziałów pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę.

Jako multiagencja ubezpieczeniowa współpracujemy z wiodącymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.