Ubezpieczenia komunikacyjne

Wszystko może się zdarzyć: wypadek, kradzież samochodu, zniszczenie, pożar czy szkoda parkingowa. Nie da się przewidzieć wszystkich przypadków, w których Twoje auto może ucierpieć, a z nim Twój portfel. Ubezpieczenie chroni Twój pojazd wraz z jego wyposażeniem przed skutkami zdarzeń losowych (poza wyłączeniami wskazanymi w OWU).