Nieruchomości

Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenie mieszkania, domu, lokalu, domu w budowie

Ubezpieczenia domu i mieszkania należą do grupy ubezpieczeń majątkowych.  W ogólnym zarysie ubezpieczenia te dzielimy na:

  • ubezpieczenie murów ze stałymi elementami dotyczy zarówno ścian, okien, podłóg, stałej zabudowy (np kuchni), łazienek wraz z armaturą, itp.
  • ubezpieczenie ruchomości domowych dotyczy wszystkich innych, cennych przedmiotów znajdujących się w domu, np. mebli, sprzętu audio/video, elektroniki, czy rzeczy prywatnych.

Ubezpieczenie mieszkania czy domu to bardzo szerokie możliwości konfiguracji:

  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, huragan, powódź, upadek drzew)
  • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (np. zalanie sąsiada)
  • zabezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (np. złamana noga na schodach)
  • assistance domowy

Zapraszamy do jednego z naszych oddziałów, pomożemy Ci wybrać pakiet szyty na Twoją miarę.