Zdrowie i życie

Ubezpieczenie zdrowia i życia

Ubezpieczenie zdrowotne

Umożliwia szybkie uzyskanie świadczeń medycznych i prywatnej opieki zdrowotnej. Najczęściej dzielimy na:

  • ubezpieczenia ambulatoryjne (możliwość korzystania z konsultacji u lekarzy-specjalistów, szerokiego zakresu badań diagnostycznych oraz wskazanych w umowie zabiegów ambulatoryjnych)
  • ubezpieczenia szpitalne (szybki dostęp do leczenia szpitalnego, organizację i pokrycie kosztów różnych rodzajów operacji i zabiegów)
  • assistance medyczny (organizowanie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu ubezpieczonego, wizytę pielęgniarki, pomoc w prowadzeniu domu po wypadku lub powrocie ze szpitala, itp)
Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie służy zabezpieczeniu finansowemu osób wskazanych przez ubezpieczonego na wypadek jego śmierci.

Śmierć osoby ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz uposażonych. 

Ubezpieczenia szkolne

Ubezpieczenie szkolne ma za zadanie chronić życie i zdrowie naszego dziecka zarówno na terenie placówki szkolnej, jak i poza nią – w dni nauki oraz w czasie wolnym od niej. Przez 12 miesięcy w roku, więc także w okresie wakacyjnym. Ubezpieczenie to jest skierowane dla rodziców odpowiedzialnych. Szkolne warianty są okrojone do niezbędnego minimum.